Homeประวัติตัวละครสามก๊กประวัติซุนฮิว

ประวัติซุนฮิว

ซุนฮิว

ซุนฮิว (Xun You) เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของโจโฉ เป็นหลานของซุนฮก เข้ารับราชการกับโจโฉพร้อมกับซุนฮกผู้อา มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อโจโฉเสมอ

ต่อมา โจโฉคิดตั้งตนเป็นวุยอ๋อง (ขณะนั้นโจโฉดำรงตำแหน่งวุยก๋ง) ซุนฮิวคัดค้านการตั้งตนเป็นอ๋องของโจโฉ ทำให้โจโฉไม่พอใจและพูดจาต่อว่าทำให้ซุนฮิว พอกลับถึงบ้านซุนฮิวจึงป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ประวัติซุนฮก
Next post
ประวัติยีเอ๋ง

No Comment

Leave a reply