Homeสามก๊ก 1994 三国演义บทกวีเเละบทเพลงบทนี้จากตอนจิวยี่รำกระบี่ในงานเลี้ยงชุมนุมวีรชน

บทนี้จากตอนจิวยี่รำกระบี่ในงานเลี้ยงชุมนุมวีรชน

บทนี้จากตอนจิวยี่รำกระบี่ในงานเลี้ยงชุมนุมวีรชน 丈夫歌 เนื้อร้องจากบทกวีของโจสิด 曹植

丈夫处世兮立功名;
立功名兮慰平生。
慰平生兮吾将醉;
吾将醉兮发狂吟!
慰平生兮吾将醉;
吾将醉兮发狂吟!

ชายชาตรีหวังสร้างวีรกรรม
สร้างวีรกรรมเอย เกียรติศักดิ์
สร้างเกียรติศักดิ์เฮย เมามาย
ข้าเมามายจึงร่ายร้องเพลง

丈夫歌 จากสามก๊ก 1994 http://www.youtube.com/watch?v=39tP5fy32ZU

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
บทกวีปราสาทนกยูงทองเเดง
Next post
บทกวีของโจโฉ 短歌行

No Comment

Leave a reply