HomeOfficerYellow Turban Rebellionประวัติเตียวเหลียง

ประวัติเตียวเหลียง

เตียวเหลียง เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก เป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มโจรโพกผ้าเหลือง เป็นน้องชายคนสุดท้องของเตียวก๊ก ได้รับการแต่งตั้งจากพี่ชายให้เป็นเจ้าพระยามนุษย์

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ประวัติเตียวโป้
Next post
ประวัติฮองฮูสง