พนักอิงสองขา

พนักอิงแบบสองขา

พนักอิง (เเบบสองขา)
…ภาพขาวดำ คือภาพที่นำมาเทียบให้ชม
…ภาพเเรก ชงเต้ (ชงตี้) พนักอิงในภาพเเรกนี้ทั้งทรงเเละลวดลายเหมือนในเเบบภาพขาวดำมากที่สุด
…ภาพสอง ลิซกอาสาเกลี้ยกล่อมลิโป้ ในภาพตั๋งโต๊ะกำลังอิงพนักเเบบนี้
…ภาพสาม ลิโป้สวามิภักดิ์ตั๋งโต๊ะ จะเห็นพนักอิงตั้งอยู่
…ภาพสี่ ซุนกวน กำลังอิงพนกอิงเเบบเดียวกัน
…ภาพห้า (กลาง) จูกัดกิ๋น ในภาพจะเห็นพนักอิงตั้งอยู่ที่พื้นถึงสองชิ้น
…ภาพหก (กลางล่าง) ซุนกวน เตงจี๋ (ซุนกวนวางเเขนบนพนัก)
…ภาพเจ็ด ขงเบ้ง ณ ค่ายอู้จ้าง ( ภาพนี้ลองมองหาพนักอิงให้เจอนะครับว่าอยู่ตรงไหน)
…ภาพเเปด เล่าปี่ กำลังเอนตัวอิงพนัก

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
พนักอิงสามขา
Next post
ตะเกียงเเขวน

No Comment

Leave a reply