สามเพลงตกม้าตาย

สามเพลงตกม้าตาย

“สามเพลงตกม้าตาย”
สำนวนที่มาจากสามก๊กและการรบบนหลังม้า

เรื่อง “สามก๊ก” ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งนอกจากใช้เป็นนตำราพิชัยสงครามแล้ว ยังใช้ในการศึกษาด้วย

เรื่องสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมากว่าสองร้อยปี มีผู้นิยมชมชอบถือเป็น “วรรณกรรมอมตะ”

สำนวนนี้มีที่มาจากเนื้อหาในเรื่องโดยฉากที่ขุนพลขี่ม้ารบกันด้วยเพลงอาวุธ ฝ่ายใดฝีมือหรือจังหวะด้อยกว่าก็จะเสียทีได้ง่ายภายในเวลาไม่กี่เพลง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของ “สามเพลงตกม้าตาย” ไว้ว่า
สามเพลงตกม้าตาย(สำ)ก.แพ้เร็ว เช่น นักมวยหน้าใหม่อย่สงนี้เดี๋ยวก็สามเพลงตกม้าตายหรอก, เพลงเดียวตกม้าตายก็ว่า

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ระเบียงสนเตียวหุย
Next post
สามก๊กกับวรรณคดีสโมสร

No Comment

Leave a reply