Homeประวัติตัวละครสามก๊กประวัติสุมาสู

ประวัติสุมาสู

สุมาสู

ตามเนื้อเรื่องกล่าวว่าเป็นบุตรชายคนโตของสุมาอี้ มีฉายาว่า จื่อเหยียน มีรูปร่างหน้าตา หน้ากลมปากสี่เหลี่ยมริมฝีปากหนา ใต้ตาซ้ายมีติ่งเนื้อ บนปากมีขน มีสติปัญญาดี สุขุม ชำนาญในพิชัยสงครามเมื่อสุมาอี้สิ้นชีพแล้ว พระเจ้าโจฮองตั้งให้สุมาอี้เป็น ต้าเจียงจวิน จ่งหนิ่งซ่างซูจีมิต้าซื่อ แปลว่าเสนาบดีผู้กำกับการฝ่ายในควบคุมความลับของแผ่นดิน ควบคุมอำนาจในวุยก๊กทั้งสิ้น เป็นที่ครั่นคร้ามแก่พระเจ้าโจฮองมาก พระเจ้าโจฮองคิดกำจัดเสีย สุมาสูจับแผนการได้ จึงปลดพระเจ้าโจฮองออกจากราชบัลลังก์ตั้งโจมอขึ้นแทน สุมาสูถึงแก่กรรมจากการผ่าตัดติ่งเนื้อใต้ต้าที่เมืองฮูโต๋ต่อมาสุมาเอี๋ยนหลานชาย แย่งราชสมบัติได้จากพระเจ้าโจฮวน ตั้งตัวเป็นกษัติย์ ราชวงจิ้นแล้วได้สถาปนาสุมาสูขึ้นเป็นจิ่งตี้(จักรพรรดิ)

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ประวัติเตงงาย
Next post
ประวัติจงโฮย

No Comment

Leave a reply