หมวกสำริด

หมวกสำริด

青铜盔 ชิงถงคุย หมวกสำริด หรือเรียกว่า 盔 คุย

หมายเหตุ…ข้อมูลบางภาพไม่ใช่สมัยฮั่นทั้งหมด ในที่นี้ขอเทียบรูปทรงที่คล้ายคลึงกับในหนังเท่านั้น

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ไฟ
Next post
ตรีโทษ

No Comment

Leave a reply