Homeประวัติตัวละครสามก๊กประวัติโจฮวน

ประวัติโจฮวน

โจฮวน

พระเจ้าโจฮวน (อังกฤษ: Cáo Huàn; จีนตัวย่อ: 曹奂; จีนตัวเต็ม: 曹奐; พินอิน: Cáo Hùan) เป็นฮ่องเต้พระองค์สุดท้ายของวุ่ยก๊ก ซึ่งถูกสุมาเอี๋ยนขับออกจากราชบังลังก์และสถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นแทนที่ราชวงศ์วุยและเปลี่ยนชื่อก๊กจากวุ่ยก๊กเป็นไต้จิ้น

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ประวัติโจหิม
Next post
ประวัติกาเซี่ยง

No Comment

Leave a reply