Homeประวัติตัวละครสามก๊กง่อก๊กประวัติไต้เกี้ยว

ประวัติไต้เกี้ยว

ไต้เกี้ยว

ไต้เกี้ยว (อังกฤษ: Da Qiao; จีนตัวย่อ: 大乔; จีนตัวเต็ม: 大喬) เป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก เป็นบุตรีคนโตของเกียวก๊กโล เป็นพี่สาวของเสียวเกี้ยว ทั้งนางไต้เกี้ยวและเสียวเกี้ยวได้รับการกล่าวขวัญในเรื่องความงดงามในดินแดนกังตั๋ง ต่อมาไต้เกี้ยวได้แต่งงานกับซุนเซ็ก

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ประวัติเสียวเกี้ยว
Next post
ประวัติโลซก

No Comment

Leave a reply