ง้าวกวนอู

ง้าวกวนอู

ง้าวงาม นามไพเราะ

青龙偃月刀

“ชิงหลงเหยี่ยนเยว่เตา”

ในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กกล่าวว่ากวนอูใช้ง้าวเป็นอาวุธ ซึ่งตีขึ้นก่อนออกปราบโจรโพกผ้าเหลือง ง้าวนี้มีชื่อปรากฏในฉบับวรรณกรรมว่า “ชิงหลงเหยี่ยนเยว่เตา” ส่วนในสามก๊กฉบับภาษาไทยรวมทั้งการเรียกขานชื่อง้าวนี้ในคนไทยที่อ่านสามก๊กมีปรากฏหลายชื่อแล้วแต่คนจะเรียก เช่น

ง้าวมังกร
ง้าวมังกรเขียว
ง้าวมังกรเขียวจันทร์เสี้ยว
ง้าวมังกรคาบเดือนเสี้ยว
ง้าวนิลนาคะ
ง้าวนิลมังกร
ง้าวนิลมังกรจันทร์ฉงาย
ฯลฯ

แต่อย่างไรก็ดีในบันทึกประวัติศาสตร์นั้นมิได้ระบุว่ากวนอูใช้อาวุธชนิดใด

ในวรรณกรรมกล่าวไว้ว่า ง้าวกวนอูนั้น ยาว 11 ศอก หนัก 82 ชั่ง

ง้าวนิลมังกร

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
เนินหงส์ร่วง
Next post
เมืองจำลองสามก๊ก

No Comment

Leave a reply