Homeสามก๊กซานกว๋อจื้อ

ซานกว๋อจื้อ

ซานกว๋อจื้อ

三国志 ซานกว๋อจื้อ
ซานกว๋อจื้อ หรือบันทึกจดหมายเหตุประวัติศาสตร์สามก๊ก เขียนเเละรวบรวมโดยเฉินโซ่ว 陈寿 ในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก (ซีจิ้น 西晋) ซานกว๋อจื้อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์จีนสมัยสามก๊ก เป็น ๑ ใน ๒๔ บันทึกประวัติศาสตร์จีน เเละเป็น ๑ ใน ๔ ของบันทึกประวัติศาสตร์เล่มเเรกของจีน

เฉินโซ่วเดิมทำงานในจ๊กก๊ก หลังจากจ๊กก๊กล่มสลาย เขาได้ถูกนำตัวมาวุยก๊ก ต่อมาได้เป็นผู้เขียนบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมัยสามก๊กไว้ ประกอบด้วย

บันทึกประวัติศาสตร์วุยก๊ก
เว่ยจื้อ 魏志 หรือ เว่ยซู 魏书 จำนวน ๓๐ เล่ม

บันทึกประวัติศาสตร์จ๊กก๊ก
สู่จื้อ 蜀志 หรือ สู่ซู 蜀书 จำนวน ๑๕ เล่ม

บันทึกประวัติศาสตร์ง่อก๊ก
หวูจื้อ 吴志 หรือ หวูซู 吴书 จำนวน ๒๐ เล่ม

ต่อมาสมัยราชวงซ่งเหนือ ได้มีการรวบรวมบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งสามเข้าเป็นชุดเดียวกัน ซานกว๋อจื้อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า เเละเป็นต้นฉบับของการเขียนสามก๊กฉบับวรรณกรรมในสมัยราชวงศ์หมิงโดย หลอกว้านจง 罗贯中 จนเกิดสามก๊กฉบับวรรณกรรม “ซานกว๋อเหยี่ยนยี่” 三国演义 ที่โด่งดังทั่วโลกอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
วีดีโอสามก๊ก 1994
Next post
กลยุทธ์มีในไม่มี

No Comment

Leave a reply