ตรีโทษ

ขงเบ้งสิ้นใจ

“ฝ่าบาท ข้าบุกวุยก๊กไม่ประสบผล ซ้ำยังล้มป่วยอาการเข้าขั้นตรีทูต ข้าคงรับใช้ฝ่าบาทได้อีกไม่นาน” …สามก๊ก 1994

ตรีโทษ หมายถึง อาการไข้หนักมาก อยู่ในระยะที่เลือด ลม และเสมหะบังเกิดเป็นพิษขึ้นพร้อมกัน (เป็นโทษสามอย่าง) สำนวนที่ชาวบ้านใช้ว่า “อาการเข้าขั้นตรีทูต” นั้น คำว่า ตรีทูต น่าจะเป็น ตรีทูษ ซึ่งเพี้ยนมาจาก ตรีโทษ นั่นเอง

…จากคำอธิบายศัพท์ คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
หมวกสำริด
Next post
กระบี่หัวเเหวน

No Comment

Leave a reply