HomeEPEP001_Hanประวัติจูฮี

ประวัติจูฮี

จูฮี (อังกฤษ: Zhu Jun; จีนตัวย่อ: 朱俊; จีนตัวเต็ม: 朱儁) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก เป็นแม่ทัพแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เป็น 1 ใน 3 แม่ทัพใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ในการปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง อันได้แก่ โลติด ฮองฮูสง จูฮี หลังเสร็จศึกปราบโจรโพกผ้าเหลืองก็ได้รับการปูนบำเหน็จให้เป็นเจ้าเมืองโห้หลำ ต่อมาเหล่าสิบขันทีก็เรียกให้จ่ายสินบนแต่จูฮีกลับปฏิเสธ ทำให้เหล่าสิบขันทีได้ปลดจูฮีออกจากตำแหน่ง

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ประวัติฮองฮูสง
Next post
ประวัติตั๋งโต๊ะ