ระฆังสำริด ระนาดหิน

ระฆังสำริด ระนาดหิน

ระฆังสำริด ระนาดหิน

ในเรื่องยังมีฉากที่เห็นระฆังสำริดเเละระนาดหินอีกหลายสิบฉาก (หรือเป็นร้อยฉาก) ภาพเหล่านี้เพียงตัวอย่างบางส่วน

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
กระบี่หัวเเหวน
Next post
พนักอิงสามขา

No Comment

Leave a reply