Homeสามก๊กเหตุการณ์ในสามก๊กสามก๊กกับวรรณคดีสโมสร

สามก๊กกับวรรณคดีสโมสร

สามก๊กกับวรรณคดีสโมสร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และได้สารประโยชน์ คณะกรรมการของวรรณคดีสโมสรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทรงแต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่คัดเลือกหนังสือดี หนังสือที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับพระราชทานรางวัล และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประทับตรารูปพระคเณศเป็นสัญลักษณ์ เเละสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น โดยมีรายชื่อวรรณคดีที่ได้รับยกย่องดังนี้
ประเภทลิลิต ได้แก่ ลิลิตพระลอ
ประเภทฉันท์ ได้แก่ สมุทรโฆษคำฉันท์
ประเภทกาพย์ ได้แก่ มหาชาติกลอนเทศน์
ประเภทความเรียงเรื่องนิทาน ได้แก่ สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ประเภทกลอนสุภาพ ได้แก่ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ประเภทบทละครรำ ได้แก่ อิเหนา
ประเภทบทละครพูด ได้แก่ หัวใจนักรบ
ประเภทความเรียงอธิบาย ได้แก่ พระราชพิธีสิบสองเดือน
ประเภทบทละครพูดคำฉันท์ ได้แก่ มัทนะพาธา
ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่ พระนลคำหลวง
ประเภทกาพย์เห่เรือ ได้แก่ กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร
ประเภทกลอนนิทาน ได้แก่ พระอภัยมณี
ประเภทบทละครร้อง ได้แก่ สาวเครือฟ้า
ประเภทนิราศ ได้แก่ นิราศนรินทร์

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
สามเพลงตกม้าตาย
Next post
ซงหยงเมืองโบราณ

No Comment

Leave a reply