Homeสามก๊ก 1994 三国演义เมืองจำลองสามก๊ก

เมืองจำลองสามก๊ก

ซานกว๋อเฉิงเมืองจำลองสามก๊ก ซานกว๋อเฉิง

ซานกว๋อเฉิง 三国城 หรือเมืองจำลองสามก๊ก เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ถ่ายทำภาพ­ยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก 1994 โดยเฉพาะ ภายในประกอบไปด้วยค่ายโจโฉ (ค่ายบกในศึกผาเเดง) เเท่นบัญชาการโจโฉ ค่ายทัพเรือโจโฉ ค่ายทัพเรือเเละเเท่นบัญชาการจิวยี่ เเท่นเจ็ดดาว (ฉากขงเบ้งเรียกลม) วังซุนกวน (ฉากเล่าปี่เเต่งงาน) เเละสถานที่ขงเบ้งโต้คารมทำสงครามลิ้นกับป­ราชญ์ง่อก๊ก วัดกำลอ (ฉากงอก๊กไท่ดูตัวเล่าปี่) ฯลฯ
ซานกว๋อเฉิงสร้างขึ้นเเบบถาวร หลังจากใช้ถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสา­มก๊ก 1994 เสร็จสิ้นเเล้ว สถานที่เเห่งนี้ยังใช้ถ่ายทำทั้งภาพยนตร์โ­ทรทัศน์เเละภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องจว­บจนกระทั่งปัจจุบัน

ภาพค่ายทัพเรือโจโฉ

ภาพค่ายทัพเรือโจโฉ

ค่ายโจโฉฉากนี้ถ่ายทำที่ซานกว๋อเฉิง เมืองอู๋ซี บริเวณทะเลสาบไท่หู ประกอบด้วยค่ายทัพเรือเเละเเละค่ายบก หลังจากเราเข้าประตูซานกว๋อเฉิงมาเเล้ว ซ้ายมือจะเป็นลานเเสดงฉากสามวีรบุรุษรบลิโป้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ขวามือเป็นสวนท้อ ตรงกลางมีกระถางสามขา (ติ่ง) สมัยฮั่น เดินมาอีกก็จะถึงประตูค่ายบกโจโฉครับ ตรงมาอีก (ดูภาพประกอบ) จะเป็นเเท่นบัญชาการของโจโฉ จากนั้นตรงออกไปสู่ทะเลสาบจะผ่านประตูค่ายอีกเเห่ง เมื่อผ่านพ้นประตูค่ายจะถึงสะพานเดินสู่เรือรบใหญ่ของโจโฉที่ดูเด่นเป็นสง่าเเละเป็นฉากสำคัญฉากหนึ่ง คือฉากโจโฉจัดงานเลี้ยงเเล้วร่ายกวี “ต่วนเกอสิง” ครับ

 

เเท่นบัญชาการโจโฉ

เเท่นนี้อยู่ในค่ายบนบก หลังจากเข้าประตูค่ายมาเเล้วจะถึงเเท่นนี้ เเท่นจะหันหน้าออกสู่ทะเลสาบไท่หู ซึ่งบริเวณหน้าเเท่นเราจะเห็นในหนังฉากที่บังทองตรวจดูค่ายโจโฉ โจโฉพาบังทองขึ่นไปชมการซ้อมทหารบนเเท่น มองออกไปจะเป็นทางเดินไปสู่เรือใหญ่ของโจโฉ

 

ลานฝึกทหารหน้าแท่น

ลานฝึกทหารหน้าแท่นบัญชาการ ถึงประตูค่าย

บริเวณนี้อยู่ติดกับแท่นบัญชาการของโจโฉ หลังจากผ่านพ้นประตูค่ายออกไปจะเป็นทัพเรือ มีเรือใหญ่โจโฉลอยลำอยู่ตรงกลาง

 

ทางสะพานสู่เรือใหญ่โจโฉ

ทางสะพานสู่เรือใหญ่โจโฉ

หลังจากออกจากประตูค่ายหน้าแท่นบัญชาการจะเข้าสู่ทางเดินไปเรือใหญ่ของโจโฉ หน้าประตูยังเป็นทางดิน จากนั้นจะเข้าสู่ทางที่มีลักษณะเป็นสะพาน มีสามแยกแล้วเข้าบรรจบกันเป็นทางสายเดียวมุ่งตรงสู่เรือโจโฉ

 

เรือโจโฉ

ซึ่งเป็นทางสะพานสู่เรือใหญ่โจโฉ หลังจากเดินตามสะพานตรงมาจนถึงปลายทางแล้วจะเป็นเรือใหญ่โจโฉ เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือ ลักษณะเรือเป็นเรือลำใหญ่ มีใบเสมาโดยรอบ บนเรือเป็นลานกว้าง ท้ายเรือประกอบด้วยหอจำนวนสามหลัง หอกลางมีสองชั้นและมีขนาดใหญ่ที่สุด หน้าหอทั้งสามเป็นลานระเบียงติดต่อกันมีใบเสมาและเป็นพื้นสูงกว่าลานในเรือ (ที่ที่โจโฉและขุนนาง ทหารนั่งในงานลี้ยง) หน้าหอใหญ่มีบันไดจากลานชั้นบนลงมาสู่ลานใหญ่บนเรือ เรือนี้ใช้ถ่ายทำในหลายฉากของศึกผาแดง โดยเฉพาะฉากโจโฉจัดงานเลี้ยงบนเรือร่ายกวี “ต่วนเกอสิง” ในฉากนี้ (ตอนที่ 37 โจโฉลำพอง ) เราจะเห็นโจโฉเดินออกจากแท่นบัญชาการลงมาขึ้นม้าแล้วขี่ม้าตรงออกมาจากประตูค่ายตามสะพานแล้วลงม้าเข้าสู่เรือทางด้านหลัง จากนั้นก็ออกทางประตูหน้าหอแล้วนั่งตรงกลางของหอใหญ่ ขุนนางฝ่ายทหารนั่งฝั่งขวามือของโจโฉ ขุนนางฝ่ายพลเรือนนั่งฝั่งซ้าย บริเวณพื้นล่างด้านหน้าของหอเล็กทั้งสองข้าง (ตรงกลางเป็นบันไดซึ่งตรงกับหอใหญ่) เป็นที่ตั้งของวงดนตรี

 

แท่นบัญชาการจิวยี่

แท่นบัญชาการจิวยี่

เป็นแท่นที่จิวยี่แม่ทัพใหญ่แห่งง่อก๊กให้เป็นที่บัญชาการศึก แท่นบัญชาการนี้ตั้งอยู่ก่อนถึงประตูค่ายน้ำง่อก๊ก ปัจจุบันมีการสร้างรูปปั้นจิวยี่โดยใช้แบบจากสามก๊ก 1994 ซึ่งถ่ายทำกันที่นี่นั่นเอง

บนซ้าย : รูปปั้นจิวยี่
บนขวาและกลางขวา : แท่นนี้ในปัจจุบัน
กลางซ้าย : ฉากที่ถายทำในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก

ค่ายน้ำและฐานบัญชาการค่ายทัพเรือง่อก๊ก

ค่ายน้ำและฐานบัญชาการค่ายทัพเรือง่อก๊ก

ถัดจากแท่นบัญชาการ (เมื่อวานนี้) จะเข้าสู่ค่ายน้ำฝ่ายง่อก๊กโดยเริ่มเข้าสู่ประตูค่ายก่อน (วงกลมสีแดงในแผนที่) จากนั้นจะลงสู่ฐานบัญชาการค่ายทัพเรือง่อก๊กซึ่งตั้งอยู่ในน้ำ สถานที่แห่งนี้ใช้ถ่ายทำในหาลยฉากของศึกผาแดง เป็นที่จิวยี่บัญชาการให้แม่ทัพฝ่ายง่อก๊กไปตีค่าย เรือ และไปดักสกัดโจโฉตามจุดต่างๆ เมื่อเราอยู่บนแท่นเจ็ดดาวและบริเวณวังซุนกวน (ที่เล่าปี่แต่งงาน) จะสามารถมองเห็นสถานที่แห่งนี้

ภาพฝั่งซ้ายมือทั้งหมด เป็นภาพจากในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก (1994)

ภาพขวาบนเป็นประตูค่ายน้ำง่อก๊ก (วงกลมสีแดงในแผนที่) มองเข้าไปจะเห็นฐานบัญชาการค่ายทัพเรือง่อก๊ก

ค่ายน้ำและฐานบัญชาการค่ายทัพเรือง่อก๊กคือบริเวณที่วงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงในแผนที่

แท่นเจ็ดดาว

แท่นเจ็ดดาว

แท่นเจ็ดดาวตั้งอยู่บนเขาริมน้ำ ใกล้ค่ายทัพเรือง่อก๊ก ลักษณะเป็นแท่นสูงสามชั้น มีบันไดขึ้น ชั้นสองและสามเป็นรูป “ปากว้า” โดยชั้นสองเป็นแปดเหลี่ยมมีจำนวนขีดแบบปากว้า (ที่เคยลงข้อมูลไปแล้ว) ส่วนชั้นสามเป็นวงกลม เป็นจุดกลางของปากว้า พื้นเป็นสัญลักษณ์ “หยิน หยาง” ซึ่งเป็นจุดที่ขงเบ้งยืนทำพิธี ชั้นสามนี้ยังมีกระถางสัมฤทธิ์สี่ขาตั้งอยู่เบื้องหน้าของหลักธงด้วย ปัจจุบันมีการสร้างรูปปั้น ตอนขงเบ้งเรียกลม โดยใช้แบบจากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก (1994)

ภาพแถวบนซ้ายและแถวกลางซ้าย จากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก (1994) ตอนขงเบ้งเรียกลม诸葛祭风

ภาพแถวบนภาพกลางและขวา ภาพแถวกลางภาพกลาง และขวา คือแท่นเจ็ดดาวในปัจจุบัน

ภาพล่างแผนที่ วงรีสีแดงคือที่ตั้งของแท่นเจ็ดดาว

วังซุนกวน

วังซุนกวน (วังง่ออ๋อง)

วังซุนกวนตั้งอยู่ริมฝั่งหันหน้าสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นวังขนาดใหญ่มีกำแพงกั้นโดยรอบ ทางเข้าอยู่ฝั่งน้ำมีลักษณะเป็นซุ้มประตู (ภาพคู่ที่ 1วงกลมสีแดง) เมื่อเข้าซุ้มประตูมาแล้วจะพบสะพานข้ามน้ำมีทั้งหมดถึง 5 สาย (ภาพคู่ที่ 2 สี่เหลี่ยมสีแดง) เมื่อข้ามสะพานแล้วจะเดินเข้าสู่ลานกว้างเพื่อเข้าสู่ตัววัง ตรงกลางของลานเป็นทางเดินยกพื้นเป็นเส้นตรงเข้าสู่หน้าบันได (ภาพคู
่ที่ 3 สี่เหลี่ยมสีเหลือง) แล้วขึ้นถึงตัววังมีลักษณะศิลปะแบบฮั่น เมื่อมองออกไปสามารถมองเห็นค่ายทัพเรือง่อก๊กและทะเลสาบ (ภาพคู่ที่ 4 สี่เหลี่ยมสีฟ้า) สถานที่แห่งนี้ใช้ถ่ายทำ ฉาก “เล่าปี่แต่งงาน” ดูได้ในตอนที่ 43 “ดูตัวว่าที่บุตรเขย 甘露寺” นับเป็นอีกฉากที่ยิ่งใหญ่สวยงาม นอกจากนี้บริเวณอาคารตรงสะพานยังใช้ถ่ายทำฉาก “สงครามลิ้น” อีกด้วย ดูได้ในตอนที่ 30 “สงครามลิ้น 舌战群儒”

ภาพฝั่งซ้ายทั้งหมดจากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก (1994)

ภาพฝั่งขวาทั้งหมดเป็นสถานที่ในปัจจุบันที่ผมหามาเทียบให้ชมในมุมเดียวกับในภาพยนตร์

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ง้าวกวนอู
Next post
ด่านแฮบังก๋วน

No Comment

Leave a reply