Homeสามก๊กเนื้อเรื่องย่อสามก๊กฮ่องเต้ปลายราชวงศ์ฮั่น

ฮ่องเต้ปลายราชวงศ์ฮั่น

刘肇 หลิวจ้าว

汉和帝 ฮั่นเหอตี้

章和二年(88年)- 元兴元年(105年)
ฮ่องเต้พระองค์ที่ 4 ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ครองราชย์จางเหอศกปีที่ 2 ค.ศ. 88 – หยวนซิงศกปีที่ 1 ค.ศ. 105

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

หมายเหตุ : สามก๊ก 1994 มีการกล่าวถึงฮ่องเต้พระองค์นี้ เเต่ในวรรณกรรมสามก๊กฉบับภาษาจีนมิได้กล่าวถึง

 

ฮั่นชางตี้

刘隆 หลิวหลง

汉殇帝 ฮั่นซางตี้

公元 105 年 – 公元 106 年
ฮ่องเต้พระองค์ที่ 5 ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ประสูติ ค.ศ. 105 สวรรคต ค.ศ. 106
โอรสของฮั่นเหอตี้ ขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนม์ได้ 100 กว่าวันเท่านั้น

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

หมายเหตุ : สามก๊ก 1994 มีการกล่าวถึงฮ่องเต้พระองค์นี้ เเต่ในวรรณกรรมสามก๊กฉบับภาษาจีนมิได้กล่าวถึง

 

อันตี้

刘祜 หลิวหู้

汉安帝 ฮั่นอันตี้

(106年—125年)
ฮ่องเต้พระองค์ที่ 6 ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ครองราชย์ ค.ศ. 106 – ค.ศ. 125 (19 ปี)

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

หมายเหตุ : สามก๊ก 1994 มีการกล่าวถึงฮ่องเต้พระองค์นี้ เเต่ในวรรณกรรมสามก๊กฉบับภาษาจีนมิได้กล่าวถึง

 

ซุ่นตี้
刘保 หลิวเป่า

汉顺帝 ฮั่นซุ่นตี้

(106年—125年)
ฮ่องเต้พระองค์ที่ 7 ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
โอรสฮั่นอันตี้ครองราชย์ ค.ศ. 125 – ค.ศ. 144

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

หมายเหตุ : สามก๊ก 1994 มีการกล่าวถึงฮ่องเต้พระองค์นี้ เเต่ในวรรณกรรมสามก๊กฉบับภาษาจีนมิได้กล่าวถึง

 

ชงตี้

刘炳 หลิวปิ่ง

汉冲帝 ฮั่นชงตี้

(144年 – 145年)
ฮ่องเต้พระองค์ที่ 8 ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ครองราชย์ ค.ศ. 144 – ค.ศ. 145

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

หมายเหตุ : สามก๊ก 1994 มีการกล่าวถึงฮ่องเต้พระองค์นี้ เเต่ในวรรณกรรมสามก๊กฉบับภาษาจีนมิได้กล่าวถึง

 

จื้อตี้

刘缵 หลิวจ่วน

汉质帝 ฮั่นจื้อตี้

ฮ่องเต้พระองค์ที่ 9 ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ครองราชย์ ค.ศ. 145 (ไม่ถึง 1 ปี)

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

หมายเหตุ : สามก๊ก 1994 มีการกล่าวถึงฮ่องเต้พระองค์นี้ เเต่ในวรรณกรรมสามก๊กฉบับภาษาจีนมิได้กล่าวถึง

 

หวนตี้

刘志 หลิวจื้อ

汉桓帝 ฮั่นหวนตี้ หรือที่เรียกในสามก๊กฉบับไทยว่า ฮวนเต้

(146年 – 167年)
ฮ่องเต้พระองค์ที่ 9 ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ครองราชย์ ค.ศ. 146 – ค.ศ. 167 (21 ปี)

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

หมายเหตุ : สามก๊ก 1994 มีการกล่าวถึงฮ่องเต้พระองค์นี้หลายครั้ง เเละในฉากเปิดเรื่องนั้นมีบทพากย์ไทยบรรยายว่า

“ต้องผลัดเเผ่นดินอยู่บ่อยครั้ง ฮั่นเต้ อันเต้ ซุ่นเต้ ชงเต้ จื้อเต้ เลนเต้”

เเต่พากย์จีนบรรยายว่า

“ต้องผลัดเเผ่นดินอยู่บ่อยครั้ง ฮั่นเต้ อันเต้ ซุ่นเต้ ชงเต้ จื้อเต้ ฮวนเต้ เลนเต้”

ดังนั้นในพากย์ไทยจึงขาด ฮวนเต้ ไปหนึ่งพระองค์

 

หลิงตี้

刘宏 หลิวหง

汉灵帝 ฮั่นหลิงตี้ หรือที่เรียกในสามก๊กฉบับไทยว่า เลนเต้

(168年—189年)

ครองราชย์ ค.ศ. 168 – ค.ศ. 189 (22 ปี)

ภาพประกอบจากภาพยนตร์โทรทัศน์ สามก๊ก 1994 三国演义

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น
Next post
กบฏโพกผ้าเหลือง 黄巾起义

No Comment

Leave a reply