HomeUncategorizedโจโฉตัดผมแทนหัว

โจโฉตัดผมแทนหัว

โจโฉตัดผมแทนหัว

โจโฉตัดผมแทนหัว

เมื่อเราอ่านหรือดูสามก๊กจะพบเหตุการณ์นี้ และด้วยเป็นคนไทยต่างวัฒนธรรมจึงมีหลายคนที่ไม่เข้าใจการกระทำของตัวละคร

ครั้งหนึ่งโจโฉเคยเดินทัพผ่านนาข้าว และได้ให้ประกาศห้ามทหารเหยียบนาข้าว ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องโทษประหาร แต่ม้าโจโฉกลับเหยียบย่ำนาข้าวเสียเอง โจโฉจึงใช้กระบี่ตัดผมเป็นการลงโทษตนเอง
คนจีนยุคโบราณถือหลักจารีตขงจื่อที่จะต้องกตัญญูโดยการรักษาทุกส่วนของร่างกายรวมทั้ง “ผม” ด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งที่บิดา มารดาให้มา คนโบราณจึงไม่ตัดผม และรักษาอย่างดี ดังนั้นการตัดผมจึงถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนถูกประหารชีวิต ในสมัยฮั่นและสมัยสามก๊กก็ยึดถือหลักนี้เช่นกัน โจโฉจึงตัดผมเป็นการลงโทษตนเองเพื่อซื้อใจทหารนั่นเอง

แสดงความเห็นได้ที่
Share Button
Previous post
แฮหัวตุ้นกลืนลูกตาตนเอง
Next post
บทกวี ชมปราสาทนกยูงทองเเดง

No Comment

Leave a reply